Ystävyyden Majatalo

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Yhteenveto Kohtaaminen ry:n ja Ystävyyden Majatalon toiminnasta liittyen henkilötietojen keräämiseen. Seloste on viimeksi päivitetty 6.4.2022.

Yhdistyksen tarkoitus on harjoittaa vieraanvaraisuutta riippumatta uskonnosta, seksuaalisesta tai sukupuolisesta suuntautumisesta tai maailmankatsomuksesta, edistämällä kohtaavaa dialogia, ehkäisemällä syrjäytymistä, hylkäämistä ja väkivaltaa kaikissa muodoissaan Jeesuksen antaman esimerkin ja opetuksen mukaisesti. Yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, järjestää myyjäisiä ja rahankeräystä sekä omistaa ja hallita kiinteää ja irtainta omaisuutta. Yhdistys ei pyri tuottamaan taloudellista voittoa toimintaan osallistuville.

Uutiskirjeissä kerrotaan toiminnasta sekä tulevista, maksullisista ja maksuttomista tapahtumista. Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

Myynnillä Kohtaaminen ry rahoittaa toimintansa. Ketään ei pakoteta vastaanottamaan viestejä Ystävyyden Majatalosta vaan markkinointia lähetetään vain uutiskirjeen tilanneille, jotka voivat peruuttaa tilauksensa jokaisen tulleen uutiskirjeen alaosassa olevasta linkistä milloin vain. Peruutus tulee välittömästi voimaan. Poiskirjautuneiden tiedot poistetaan rekisteristä.

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Rekisteriseloste on Henkilötietolain (523/1999) 10§ ja 24§ mukainen.

Ystävyyden Majatalon sähköpostilistalle kirjautuessaan luovutetaan sähköpostiosoite toimintaa pyörittävän Kohtaaminen ry:n käyttöön. Käytöstä vastaa Soile Lehti, joka lupaa käyttää sähköpostiosoitteita vain Ystävyyden Majatalon toiminnasta kiinnostuneille hyödyllisen tiedon jakamiseen.

Asiakastiedot ovat luottamuksellisia eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille. Ystävyyden Majatalon verkkosivulla ei säilytetä kuluttajan pankkiyhteystietoja eikä luottokorttitietoja.

Rekisterinpitäjä

Kohtaaminen ry (y-tunnus: 0298693-4)

https://www.ystavyydenmajatalo.fi/

Soile Lehti, info(at)ystavyydenmajatalo.fi

Rekisterin nimi

Ystävyyden Majatalon sähköpostirekisteri,
uutiskirjeen tilaamiseen perustuva rekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen ensisijaisena perusteena on henkilötietojen haltijan suostumus tai muu asiallinen yhteys. Henkilötietoja voidaan käsitellä asiakassuhteen, asiakaspalvelun ja niihin liittyvän viestinnän ja markkinoinnin hoitamiseen, toteuttamiseen, kehittämiseen ja seurantaan.

Henkilötietoja käsitellessään Kohtaaminen ry noudattaa henkilötietolakia, lakia yksityisyyden suojasta, tietoturvasta sekä muuta tietosuojaan liittyvää lainsäädäntöä ja hyvää tietojenkäsittelytapaa.

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on Ystävyyden Majatalon toiminnasta kiinnostuneille hyödyllisten asioiden tiedottaminen ja talkoo-avun pyytäminen, sekä yhdistyksen jäsenten yhteystietojen ja jäsenyyden tietojen säilyttäminen. Rekisteriä käytetään myös tiedottamiseen, toiminnan kehittämiseen ja tilastollisiin tarkoituksiin. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Rekisterin tietoja ei missään tapauksessa luovuteta kolmansille osapuolille.

Rekisterin sisältämät tiedot

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

  • Nimi
  • Sähköpostiosoite
  • Yhdistyksen jäsenyyden tiedot
  • Ilmoittautuminen talkoolistalle

Tietolähteet

Rekisteröity itse.

Tietojen luovutus

Tietoja ei luovuteta Kohtaaminen ry:n ulkopuolelle. Tietoja ei luovuteta Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Tietojen säilytys

Henkilötietoja säilytetä pidempään kuin on tarpeen tai kunnes uutiskirjeen tilaaja peruu tilauksensa. Asiakas voi myös itse pyytää tietojensa poistoa.

Rekisterin suojaus

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Kohtaaminen ry:n sisäisen verkon käyttäjäoikeuksia. Rekisteri sijaitsee salasanasuojatulla palvelimella.

Kohtaaminen ry on laatinut tietosuojaperiaatteet, jonka mukaisia henkilötietosuojauksen hyviä käytäntöjä se noudattaa.

Manuaalinen aineisto: Sähköpostilistan tietoja ei säilytetä manuaalisena aineistona.

Sähköinen aineisto: Rekisteriin on käyttöoikeus vain niillä rekisterinpitäjän työntekijöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään. Käyttäjät tunnistetaan käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja asiakasrekisteriin on talletettu. Tarkastuspyynnöt osoitetaan Soile Lehdelle, yhteystiedot yllä.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Kohtaaminen ry oikaisee, poistaa tai täydentää asiakasrekisterissään olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn asiakkaan vaatimuksesta. Asiakas voi tehdä mahdollisen korjauspyyntönsä lähettämällä sähköpostia Kohtaaminen ry:n asiakaspalveluun. Tiedonkorjaamispyynnöt osoitetaan Soile Lehdelle, ks. yhteystiedot yllä.