Lapsina syyllistettyjen aikuisten piirteitä

 1. Pelkäävät haavoittuvuutta ja oman sisimpänsä näkymistä.

 2. Saattavat kärsiä äärimmäisestä ujoudesta, hämmentymisestä ja alamittaisuuden kokemuksista.

 3. Pelkäävät läheisyyttä ja pyrkivät välttämään sitoutumista suhteisiin.

 4. Saattavat näyttää joko suurentelevilta ja itsekeskeisiltä, tai äärimmäisen epäitsekkäiltä.

 5. Kokevat että "Mitä tahansa teenkin, sillä ei ole väliä: olen aina arvoton enkä ansaitse rakkautta".

 6. Asettuvat usein puolustuskannalle saadessaan vähäistäkin kritiikkiä. Saattavat kärsiä suunnattoman nöyryytyksen tunteesta jos heitä pakotetaan katsomaan virheitä tai puutteellisuuksia.

 7. Syyttävät usein muita ennen kuin heitä voidaan syyttää.

 8. Saattavat jatkuvasti pyydellä anteeksi ja ottaa vastuun muiden käyttäytymisestä.

 9. Tuntevat itsensä usein ulkopuolisiksi ja kokevat itsensä pysyvästi yksinäisiksi silloinkin kun heidän ympärillään on ihmisiä jotka rakastavat heitä ja välittävät heistä.

 10. Heijastavat uskomuksiaan itsestään muihin, usein "lukien toisten ajatuksia" ja kokien itsensä muiden tuomitsemaksi.

 11. Ovat usein vihaisia ja tuomitsevia muiden ihmisten niitä luonteenpiirteitä kohtaan joita he häpeävät itsessään.

 12. Tuntevat itsensä usein rumaksi, vialliseksi ja epätäydelliseksi ja saattavat keskittyä suhteettoman paljon meikkeihin tai vaatteisiin piilottaakseen itsessään kokemiaan puutteita.

 13. Tuntevat usein olevansa sekä ulkoisesti että sisäisesti kontrolloituja; normaali spontaani ilmaisu on tukossa.

 14. Kärsivät usein täydellisyyden tavoittelusta, viivyttelemisestä ja masennuksesta.

 15. Valehtelevat usein itselleen ja muille.

 16. Estävät usein häpeän tunteen kokemista pakonomaisella käyttäytymisellä, kuten työnteolla, syömishäiriöillä, ostelemisella, aineiden tai ihmisten väärinkäytöllä, listojen tekemisellä tai pelaamisella.


Alkuperäinen lähde tuntematonViisaiden sanoja