4x12 Askelta


Anonyymien läheisriippuvien 12 askelta


 1. Myönsimme voimattomuutemme muihin ihmisiin nähden ja että elämämme oli muodostunut sellaiseksi, ettemme omin voimin kyenneet selviytymään.

 2. Opimme uskomaan, että jokin itseämme suurempi voima voisi palauttaa eheytemme.

 3. Päätimme luovuttaa tahtomme ja elämämme Jumalan huomaan sellaisena kuin hänet käsitimme.

 4. Suoritimme perusteellisen rehellisen ja moraalisen itsetutkiskelun.

 5. Myönsimme Jumalalle, itsellemme ja jollekin toiselle ihmiselle virheidemme todellisen luonteen.

 6. Olimme täysin valmiit antamaan Jumalan poistaa kaikki nämä luonteemme vajavuudet.

 7. Nöyrästi pyysimme Jumalaa poistamaan vajavuutemme.

 8. Teimme luettelon kaikista vahingoittamistamme henkilöistä ja halusimme hyvittää heitä kaikkia.

 9. Hyvitimme henkilökohtaisesti näitä ihmisiä milloin vain mahdollista, ellemme näin tehdessämme vahingoittaneet heitä tai muita.

 10. Jatkoimme itsetutkiskelua ja kun olimme väärässä myönsimme sen heti.

 11. Pyrimme rukouksen ja mietiskelyn avulla kehittämään tietoista yhteyttämme Jumalaan, sellaisena kuin hänet käsitämme, rukoillen ainoastaan tietoa hänen tahdostaan meidän itsemme suhteen ja voimaa sen toteuttamiseen.

 12. Koettuamme hengellisen heräämisen näiden askelten tuloksena yritämme saattaa tämän sanoman toisille läheisriippuville sekä toteuttaa näitä periaatteita kaikissa toimissamme.


Läheisriippuvuudesta paranemisen 12 askelta
Sharon Wegscheider Cruse: Choicemaking


 1. Myönnämme ja hyväksymme että me olemme voimattomia ohjaamaan muiden elämää, ja että muiden kontrolloimisen yrittäminen estää meitä selvittämästä omaa elämäämme.

 2. Opimme uskomaan, että jokin itseämme suurempi Voima voisi palauttaa tarpeeksi järjestystä ja toivoa elämäämme niin että voimme alkaa kasvaa.

 3. Päätämme luovuttaa tahtomme ja elämämme tämän voiman huomaan parhaan kykymme mukaan, ja hyväksymme rehellisesti että ainoa mahdollisuutemme kasvaa, on ottaa vastuu itsestämme.

 4. Suoritamme itsetutkiskelua, etsien henkisiä, emotionaalisia, hengellisiä, fyysisiä ja sosiaalisia vahvuuksia ja heikkouksia. Me katsomme sitä mitä meillä on, miten me käytämme sitä ja miten voimme saada sitä mitä tarvitsemme.

 5. Käyttäen tätä tutkiskelua ohjeenamme, myönnämme Jumalalle sellaisena kuin hänet käsitämme, itsellemme ja jollekin toiselle turvalliselle ihmiselle sen todellisen luonteen, mikä synnyttää tuskaa sisällämme.

 6. Annamme Jumalalle, sellaisena kuin hänet käsitämme, kaiken vanhan tuskamme, surumme, virheemme, katkeruutemme, vihamme ja syyllisyytemme. Luotamme siihen että voimme päästää irti siitä tuskasta jota aiheutamme ja jota saamme muilta.

 7. Voimme pyytää apua, tukea ja ohjausta, ja olla valmiita ottamaan vastuumme itsestämme ja olemaan vastuullisia muille.

 8. Alamme pitää huolta siitä että elämme vastuussa itsestämme, omista tunteistamme, virheistämme ja menestyksestämme. Otamme vastuun omasta osastamme suhteissa muihin.

 9. Teemme listan ihmisistä joille me haluamme hyvittää omat tekomme ja sitoudumme siihen, ellei se aiheuta muille lisää tuskaa.

 10. Jatkamme oman ohjelmamme työstämistä, tarkistaen joka päivä edistymisemme pyytäen palautetta muilta, yrittäen parantua ja kasvaa. Etsimme tukea ulkopuolelta.

 11. Pyrimme oman voimamme ja Korkeamman Voimamme avulla oppimaan tuntemaan itseämme. Teemme sen lukemisen, kuuntelemisen, mietiskelyn, jakamisen, itseemme keskittymisen ja sisäiseen minäämme tutustumisen kautta.

 12. Koettuamme eheytymisestä kasvavaa voimaa, ruumiimme, mielemme ja henkemme heräävät uudenlaiseen fyysiseen ja emotionaaliseen vapauteen jossa avautuu uusi hengellisyys. Etsimme elämämme tarkoitusta olemalla avoimia muille ja muistamme että TULEMINEN SIKSI JOKA ME OLEMME on elämän kestävä tehtävä joka on elettävä päivä kerrallaan.


12 Askelta lapsille
Tekijä tuntematon


 1. Olen voimaton alkoholin, huumeiden ja toisten ihmisten käyttäytymisen suhteen ja siksi elämäni on mennyt sotkuun.

 2. Tarvitsen apua. En enää selviä yksin.

 3. Olen päättänyt turvautua minua suuremman Voiman apuun.

 4. Kirjoitin ylös kaikki asiat jotka vaivaavat minua itsessäni ja toisissa, ja myös asiat joista pidän.

 5. Kerroin nämä jutut jollekin johon luotan, koska minun ei enää tarvitse pitää niitä salassa.

 6. Korkeampi Voimani auttaa minua tässäkin.

 7. Mitä enemmän luotan itseeni ja Korkeampaan Voimaani, sitä enemmän opin luottamaan muihin.

 8. Tein listan ihmisistä joita olin loukannut ja siitä miten olin satuttanut itseäni. Nyt voin antaa anteeksi itselleni ja muille.

 9. Puhuin näille ihmisille vaikka olin peloissani, koska tiesin että se auttaisi minua tuntemaan oman oloni paremmaksi.

 10. Etsin itsestäni uusia asioita joka päivä ja jos loukkaan jotakuta, pyydän anteeksi.

 11. Kun olen kärsivällinen ja rukoilen, pääsen lähemmäksi Korkeampaa Voimaani, ja se auttaa minua tuntemaan itseni paremmin.

 12. Näiden askelien avulla tulen uudeksi ihmiseksi. Minun ei enää tarvitse tuntea itseäni yksinäiseksi ja voin auttaa toisiakin.


Paranemattomuuden 12 askelta
tekijä tuntematon

 1. Myönsimme että emme ole voimattomia minkään suhteen, että osaamme hallita elämämme täydellisesti, samoin kuin kaikkien niiden elämän jotka antavat meille luvan siihen.

 2. Opimme uskomaan että ei ole olemassa meitä itseämme suurempaa voimaa ja että kaikki muut ovat sekopäitä.

 3. Päätimme että rakastamamme ihmiset ja ystävämme luovuttavat tahtonsa ja elämänsä meidän huolenpitoomme, vaikka he eivät ymmärtäisikään meitä.

 4. Suoritimme perusteellisen ja rehellisen moraalisen ja epämoraalisen tutkistelun kaikista tuntemistamme ihmisistä.

 5. Myönsimme koko maailmalle kaikkien muiden ihmisten väärien tekojen todellisen luonteen.

 6. Olimme täysin valmiit poistamaan kaikki muiden ihmisten luonteen heikkoudet.

 7. Vaadimme muita joko ryhdistäytymään tai häipymään.

 8. Teimme luettelon kaikista henkilöistä jotka ovat vahingoittaneet meitä ja tulimme valmiiksi tekemään mitä tahansa jotta pääsisimme tasoihin.

 9. Kostimme henkilökohtaisesti näille ihmisille milloin vain mahdollista, ellei se maksanut meille henkeämme tai vankilatuomiota.

 10. Jatkoimme muiden tutkistelua ja kun he olivat väärässä, kerroimme sen heille heti ja toistuvasti.

 11. Pyrimme valittamisen ja nalkuttamisen avulla kehittämään suhteitamme muihin koska he eivät ymmärtäneet meitä, pyytäen ainoastaan että he alistuisivat ja toimisivat meidän tavallamme.

 12. Koettuamme näiden askelten tuloksena täydellisen fyysisen, emotionaalisen ja hengellisen murtumisen, yritimme syyttää siitä kaikkia muita ja saada sympatiaa ja sääliä kaikissa toimissamme.Viisaiden sanoja